สิทธิด้านอาชีพ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)มีหลักสูตรฝึกอาชีพที่ตรงกับที่ตลาดต้องการ และมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น
และระยะยาว และการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนและเพื่อตอบสนองการเป็นราชการ 4.0 สค. มีการเปิดหลักสูตรออนไลน์อีกด้วย

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเพิม

 

 

 147 total views,  2 views today

0
5/5 (1)

ให้คะแนน

1 2 3 4 5

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.