Thai Family Matters : กิจกรรมแทรกแซงสำหรับครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญ

Thai Family Matters : กิจกรรมแทรกแซงสำหรับครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญ ผู้เขียนบทความ ครอบครัวเป็นหน่วยที่พ่อแม่ ผู้ปกครองมีโอกาสใกล้ชิดกับลูกหลานมากที่สุด แต่สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดปัญหาต่างๆ กับเด็กและเยาวชนในครอบครัว เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม และปัญหาความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น ปัจจัยที่ทำให้ “พ่อแม่ผู้ปกครองในครอบครัวไทย” ไม่พูด ไม่กล้าที่จะคุย…

 98 total views,  4 views today

อ่านเพิ่ม

ครอบครัวไทยยุคดิจิทัล “พ่อแม่” ต้องมีอยู่จริง

ครอบครัวไทยยุคดิจิทัล “พ่อแม่” ต้องมีอยู่จริง     ครอบครัวทุกวันนี้ พ่อ แม่ ลูกต่างมีบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ช่วงเวลาของครอบครัวก็น้อยลง ข้อเสนอของ 2 หมอ 1 นักจิตวิทยา ที่เป็น 3 เจ้าของเพจเกี่ยวกับเด็กในเวทีเสวนาสาธารณะ (Public Forum)…

 102 total views,  4 views today

อ่านเพิ่ม

การจัดองค์ความรู้นำสู่การประกอบอาชีพการมีงานทำ มีรายได้ เรื่อง ปักด้วยใจ…ปักแส่ว

กลุ่มสตรีที่ได้รับความรู้จากบรรพบุรุษจึงเกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพัฒนาการปักแส่วมาเป็นรูปแบบใหม่ ๆ ทำให้เสื้อปักแส่วและผืนผ้าปักแส่วได้รับความนิยมในหน่วยงานราชการรวมถึงประชาชนทั่วไป  452 total views,  3 views today 0

 452 total views,  3 views today

อ่านเพิ่ม

 111 total views,  3 views today

0