บทความ : ครอบครัว(2562)

Thai Family Matters : กิจกรรมแทรกแซงสำหรับครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญ

Thai Family Matters : กิจกรรมแทรกแซงสำหรับครอบครัวไทยในจังหวะสำคัญ ผู้เขียนบทความ ครอบครัวเป็นหน่วยที่พ่อแม่ ผู้ปกครองมีโอกาสใกล้ชิดกับลูกหลานมากที่สุด แต่สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดปัญหาต่างๆ กับเด็กและเยาวชนในครอบครัว เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม และปัญหาความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น ปัจจัยที่ทำให้ “พ่อแม่ผู้ปกครองในครอบครัวไทย” ไม่พูด ไม่กล้าที่จะคุย…

อ่านเพิ่ม

ครอบครัวไทยยุคดิจิทัล “พ่อแม่” ต้องมีอยู่จริง

ครอบครัวไทยยุคดิจิทัล “พ่อแม่” ต้องมีอยู่จริง     ครอบครัวทุกวันนี้ พ่อ แม่ ลูกต่างมีบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ช่วงเวลาของครอบครัวก็น้อยลง ข้อเสนอของ 2 หมอ 1 นักจิตวิทยา ที่เป็น 3 เจ้าของเพจเกี่ยวกับเด็กในเวทีเสวนาสาธารณะ (Public Forum)…

อ่านเพิ่ม