8.2.1

รายงานการให้ความช่วยเหลือ 7 ธ.ค. 63

8.2.2

รายงานการให้ความช่วยเหลือ 8 ธ.ค. 63

8.2.3

รายงานการให้ความช่วยเหลือ 9 ธ.ค. 63

8.2.4

รายงานการให้ความช่วยเหลือ 10 ธ.ค. 63

8.2.5

รายงานการให้ความช่วยเหลือ 11 ธ.ค. 63

8.2.6

รายงานการให้ความช่วยเหลือ 13 ธ.ค. 63

n827

รายงานการให้ความช่วยเหลือ 13 ธ.ค. 63

รายงานการให้ความช่วยเหลือ 14 ธ.ค. 63

n829

รายงานการให้ความช่วยเหลือ 15 ธ.ค. 63

รายงานการให้ความช่วยเหลือ 17 ธ.ค. 63

รายงานการให้ความช่วยเหลือ 23 ธ.ค. 63

n8212

สถิติข่าวความรุนแรงในครอบครัว ศปก.สค. 7-13 ธ.ค. 63

n8213

สถิติข่าวความรุนแรงในครอบครัว ศปก.สค. 14-20 ธ.ค. 63

n8214

สรุปผู้รับบริการความรุนแรงในครอบครัว ศปก.สค. 7-13 ธ.ค. 63

n8215

สรุปผู้รับบริการความรุนแรงในครอบครัว ศปก.สค. 14-20 ธ.ค. 63

n8216

สรุปผู้รับบริการความรุนแรงในครอบครัว ศปก.สค. 21-27 ธ.ค. 63

n8217

รายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว (ระดับจังหวัด) ประจำเดือนธันวาคม 2563

n8218

สถิติข่าวความรุนแรงในครอบครัว ศปก.สค. 21-27 ธ.ค. 63

 93 total views,  3 views today

0