แผ่นพับ/infographic/เอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์

นิยามครอบครัว

แผ่นพับนิยามครอบครัว

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

แผ่นผับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (จัดตั้งศพค.)

ครอบครัวใหม่

แผ่นผับโรงเรียนครอบครัว “ครอบครัวใหม่ เริ่มสร้างรากฐานมั่นคง”

ตั้งท้อง

แผ่นผับโรงเรียนครอบครัว “ตั้งท้องคุณภาพ เลี้ยงลูกพัฒนาการดี”

วัยรุ่น

แผ่นผับโรงเรียนครอบครัว “เข้าใจ “วัยรุ่น” สู่สัมพันธภาพที่ดีที่สุด”

m716

แผ่นผับโรงเรียนครอบครัว “สูงวัยใจเต็มร้อย ครอบครัวหลายวัยใส่ใจผู้สูงอายุ”

ครอบครัวอบอุ่น

แผ่นพับครอบครัวอบอุ่น เรียนรู้ เข้าถึงใจ คนทุกวัยในครอบครัว

เลี้ยงลูกแต่ละช่วงวัยอย่างไร? ในสถานการณ์โควิด 19

ความร่วมมือ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการกับส่วนราชการอื่น ๆ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

family big data

โจทย์ในการจัดทำ Family Big data

family big data

กรอบแนวคิดในการจัดทำระบบสารสนเทศด้านครอบครัว Family big data

สารสนเทศด้านครอบครัว

Road map การขับเคลื่อนข้อมูลสารสนเทศด้านครอบครัว

การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ (Flagship projects) ภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560-2564

ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน Family big data

กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ.2563 – 2565

อยู่บ้านกับครอบครัวช่วยหยุดเชื้อ Covid – 19

เพื่อนครอบครัว family line

โปสเตอร์โรงเรียนครอบครัว 4 ช่วงวัย

m7120

คำพ่อ คำแม่ “คำสอนของพ่อแม่ คือมรดกล้ำค่ากว่าเงินทอง”

สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว” ประจำปี 2563

เอกสารหลักสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ปี 2561

เอกสารหลักสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ปี 2562

เอกสารหลักสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ปี 2563

สารคดีสั้น โรงเรียนครอบครัว
– ตอนที่ 1 วางแผนให้ดีก่อนคิดจะมีครอบครัว

สารคดีสั้น โรงเรียนครอบครัว
– ตอนที่ 2 พ่อแม่มือใหม่ไม่ควรพลาดสิ่งนี้ก่อนตั้งครรภ์

สารคดีสั้น โรงเรียนครอบครัว
– ตอนที่ 3 เลี้ยงลูกแบบไหนดีในยุคนี้

สารคดีสั้น โรงเรียนครอบครัว
– ตอนที่ 4 เรียนรู้หลักการสื่อสารเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว

สารคดีสั้นครอบครัวเข้มแข็งด้วยแรง ศพค.
– ตอนที่ 1 ศพค.ต.ชุมพล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก

สารคดีสั้นครอบครัวเข้มแข็งด้วยแรง ศพค.
– ตอนที่ 2 ศพค.ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สารคดีสั้นครอบครัวเข้มแข็งด้วยแรง ศพค.
– ตอนที่ 3 ศพค.ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

สารคดีสั้นครอบครัวเข้มแข็งด้วยแรง ศพค.
– ตอนที่ 4 ศพค.ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

คลิปวิดีโอครอบครัว (ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ)
– คือที่พักพิงของหัวใจ เมื่อสองหลอมรวมเป็นหนึ่ง

คลิปวิดีโอครอบครัว (ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ)
– สายสัมพันธ์ รู้สึกได้ แม้มองไม่เห็น

คลิปวิดีโอครอบครัว (ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ)
– เวลาที่มีคุณค่าที่สุด

 

คลิปวิดีโอครอบครัว (ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ)
– พ่อบ้านมือใหม่

 

คลิปวิดีโอครอบครัว (ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ)
– ร้อยด้วยรัก

 

คลิปวิดีโอครอบครัว (ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ)
– ความสัมพันธ์

 

คลิปวิดีโอครอบครัว (ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ)
– Meaning of F word

 

ความรุนแรงในครอบครัว (Thai Version)
วิดีทัศน์การ์ตูนชุด “รณรงค์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

 

ความรุนแรงในครอบครัว (English Version)
วิดีทัศน์การ์ตูนชุด “รณรงค์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

 

ความรุนแรงต่อต่อสตรีสูงอายุ (Thai Version)
วิดีทัศน์การ์ตูนชุด “รณรงค์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

 

 

ความรุนแรงต่อต่อสตรีสูงอายุ (English Version)
วิดีทัศน์การ์ตูนชุด “รณรงค์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

 

ความรุนแรงต่อสตรีในทุกช่วงวัย (Thai Version)
วิดีทัศน์การ์ตูนชุด “รณรงค์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

 

ความรุนแรงต่อสตรีในทุกช่วงวัย (English Version)
วิดีทัศน์การ์ตูนชุด “รณรงค์ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

 

 

Sandy Sandies

 

 

มานีเรสคิว EP.0 อิสรภาพ

 

 

มานีเรสคิว EP.1 ต้องมีผัว?

 

 

มานีเรสคิว EP.2 คานทองคำ

 

 

“สถานการณ์ครอบครัวไทย” งานวันครอบครัว ประจำปี 2559

 

 

“สถานการณ์ครอบครัวไทย” การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติและงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560

 

 

“พลังครอบครัวไทยใจอาสา” งานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561

 

 

“ลดช่องว่าง…สร้างครอบครัวเข้มแข็ง” การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2559

 

 

งานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว

 

 

กิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว “มรดกทางวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ครอบครัว”

 

 

ละครชุด “ความจริงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในครอบครัว”

 

 

ละครชุด “ความจริงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในครอบครัว” (ภาค 2)

 

 

 342 total views,  9 views today

0