ขอนแก่น

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
รัตนาภา จังหวัดขอนแก่น

497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 3350
โทรสาร : 0 4334 2950
www.rattanapa.go.th
e-mail : Rattanapa2533@gmail.com
>> Website <<
>> Facebook Fanpage <<
>> YouTube Channel <<
ศรีสะเกษ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

53 หมู่ที่ 3 ต. ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โทรศัพท์ : 0 4582 6235, 0 4582 6236
โทรสาร : 0 4582 6236
www.sskwf.go.th
e-mail : sisaketcenter@hotmail.com
>> Website <<
>> Facebook Fanpage <<
>> YouTube Channel <<
นนทบุรี

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

78/3 หมู่ที่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2583 8350
โทรสาร : 0 2583 8350
www.women-trainingcenter.com
e-mail : women.trainingcenter@gmail.com
>> Website <<
>> Facebook Fanpage <<
>> YouTube Channel <<
ชลบุรี

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี

104 หมู่ 3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0 3824 1072, 0 3824 1766
โทรสาร : 0 3824 1766
www.vtcchonburi.org
e-mail : vtcchonburi@dwf.go.th
>> Website <<
>> Facebook Fanpage <<
>> YouTube Channel <<
เชียงราย

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
จังหวัดเชียงราย

10 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 0 5372 3950
โทรสาร : 0 5395 8055
www.vtw-cr.go.th
e-mail : info@vtw-cr.go.th
>> Website <<
>> Facebook Fanpage <<
>> YouTube Channel <<
ลำปาง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

140 หมู่ 6 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0 5482 9735
โทรสาร : 0 5482 9735
e-mail : northwomen@yahoo.com
>> Facebook Fanpage <<
>> YouTube Channel <<
ลำพูน

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

279 หมู่ 9 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5309 2420
โทรสาร : 0 5309 2420
www.dwf72.go.th
e-mail : vtc072@gmail.com
>> Website <<
>> Facebook Fanpage <<
>> YouTube Channel <<
สงขลา

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

590 หมู่ 11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 0 7458 4111, 0 7458 4112, 0 7458 4113
โทรสาร : 0 7458 4113
http://southcenter.dwf.go.th/
e-mail : wfdc.songkhla@gmail.com
>> Website <<
>> Facebook Fanpage <<
>> YouTube Channel <<
พิษณุโลก

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
จังหวัดพิษณุโลก

323/55 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055 302 232
โทรสาร : 055 302 230
e-mail : psl@dwf.go.th
>> Facebook Fanpage <<

 105 total views,  3 views today

0