พม. เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Yingthai เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารสำหรับคนไทยที่วางแผนไปใช้ชีวิตในต่างแดน

เมื่อวันนี้ 9 ก.พ.60 เวลา 11.00 น. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศและเปิดตัว “แอพพลิเคขั่น Yingthai” โดยมี นางสิรินาถ ยกเลื่อน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี…

 16,505 total views,  1 views today

อ่านเพิ่ม

 450 total views,  3 views today

0