บทความ : บริหารจัดการ(2562)

อยากทำโครงการใหม่ แต่..คาดว่าจะไม่ได้รับโครงการสนับสนุน แผนภาคช่วยท่านได้!!

  เมื่อแผนงานโครงการของท่านประสงค์ที่จะดำเนินการและได้มีการจัดของบประมาณในช่องทางงบประมาณ ตามภารกิจของหน่วยงาน แล้วท่านคิดว่าช่องทางดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แผนพัฒนาภาคและแผนปฏิบัติการภาคจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนงบประมาณให้แผนงาน โครงการของท่านได้ ทั้งนี้แผนงานโครงการที่จะจัดทำแผนพัฒนาภาคและแผนปฏิบัติการภาคจะต้องเป็น โครงการตามภารกิจ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา พื้นที่เป้าหมาย และห่วงโซ่คุณค่าตามแผนภาค โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 6 ภาคที่เกี่ยวข้องกับ พม. ายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเอกสารที่แนบมา  ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มแผนงานและงบประมาณ…

 104 total views,  1 views today

อ่านเพิ่ม

วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นและใช้ได้จริง

‘วัฒนธรรมองค์กร’ หัวใจสำคัญในการพาองค์กรไปถึงเป้าหมายหรือผ่านอุปสรรคมากมาย แต่จะทำอย่างไรให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนพร้อมใจทำตามได้จริง ไม่ได้เป็นแค่ป้ายที่ติดอยู่หน้าลิฟต์ ให้พนักงานยืนอ่านและผ่านไป เคน-นครินทร์ คุยกับ บี-อภิชาติ ขันธวิธิ เจ้าของเพจ HR -The Next Gen เรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในรายการ The Secret Sauce อ่านเนื้อหาของเอพิโสดนี้…

 112 total views,  1 views today

อ่านเพิ่ม